Saturday, 29 September 2012

‘Daar is nie ’n kultuur van lees onder die jeug’ - [SOSAC in die Nuus]

Bryan Goliath - Die Son (4 April 2010)

Druk hier


SAVE our Schools and Community (Sosac­), is ’n organisasie wat hom beywer om dinge in die gemeenskap te verbeter.

Justin Oliphant, voorsitter van Sosac, sê hulle het ’n behoefte aan skoolbiblioteke in die Northerns gesien. “Daar is nie ’n kultuur van boeke lees onder ons jong mense nie. “Leerders sien nie die waarde in boeke nie. Ouers sien dit ook nie as prioriteit om boeke vir hul kinders aan te koop nie.

Die gevolg is dat ons met hoërskoolleerders sit wat sukkel om te lees.”

Optog

Volgens Farouk Abrahams, ook ’n lid van die organisasie, het hulle twee weke gelede ’n optog met leerders gehad.

“Ons het die twee hoërskole in Schauderville betrek en ’n optog na die Korsten-biblioteek gehou. “Die doel is dat daar meer biblioteke by skole gebou moet word.

“Net 3% van alle skole in die Oos-Kaap het ’n biblioteek. “Daar is sowat 250 matrikulante by die twee hoërskole in Schauderville. As al dié kinders gelyk ’n taak kry wat in die Korsten-biblioteek gedoen moet word, sal dit ’n chaos afgee. Daar is eenvoudig nie genoeg plek vir almal nie. “Daarom is die march ’n bewusmakingsveldtog dat daar ’n nood is vir biblioteke by skole.” Oliphant sê as daar wel biblioteke by die skole opgerig word, sal dit die leerders baie help.

Hy sê: “Ons het die biblioteek-inisiatief die Kom Nader, Read Together-veldtog genoem. “Ons glo dat ’n kultuur van lees onder die jeug nie net kennis en insig sal verbreed nie, maar ook die morele standaarde sal verhoog.”

 Die waarnemende distriksdirekteur van die departement van onderwys, Nyathi Ntsiko, sê die departement beplan om by elke skool ’n mobiele biblioteek op te rig.

Die departement hoop die onderwysbegroting gaan gunstig wees sodat die oprigting van dié biblioteke kan materialiseer.

No comments:

Post a Comment